3.1.1 לוח 3.11 מאזן מבוטחים שעברו מקופה לקופה 2010