3.1.9 לוח 3.19 מטופלים חדשים במרכז לבריאות הנפש לפי סטטוס ביקור