3.2.1 לוח 3.21 פעילות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון - לפי שנה