3.2.1 לוח פעילות סניף מגן דוד אדום הראשון לציון, לפי שנה