3.2.1 לוח פעילות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון, לפי שנה