3.2.1 פעילות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון, לפי שנה