3.2.2 לוח סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון לפי סוג פנייה