3.2.2 סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון, לפי סוג פנייה