3.2.2 לוח 3.22 סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון לפי סוג פנייה