3.3.0 תוכניות ופעילויות - הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול, ראשון לציון