3.0.8-1 לוח 3.8-1 מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי גובה דמי האבטלה ליום וסניף, ממוצע חודשי 2010