3.0.8-2 לוח 3.8-2 מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו את שנת זכאותם ב - 2010