4.0.1 לוח מערכת החינוך העירונית בתי ספר, כיתות ותלמידים