4.0.1 לוח מערכת החינוך העירונית, בתי ספר, כיתות ותלמידים