4.0.1 מערכת החינוך העירוני, בתי ספר, כיתות ותלמידים