4.0.3 לוח תלמידים במערכת החינוך העירונית, לפי מסגרת