4.0.4 לוח תלמידים בגני הילדים העירוניים לפי גילאים