4.0.6 לוח בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית, כיתות ותלמידים