4.0.6 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים