4.0.6 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית, כיתות ותלמידים