4.0.7 לוח בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים