4.0.7 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים