4.0.7 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית, כיתות ותלמידים - המשך