4.0.9 לוח תלמידים וכיתות בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית