4.0.9 תלמידים וכיתות בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית