4.1.0 לוח כיתות - ממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה - בתי ספר יסודיים