4.1.0 לוח כיתות וממוצעים לפי בית ספר ולפי שנה, בבתי ספר יסודיים