4.1.0 כיתות וממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה בבתי הספר היסודיים