4.1.1 לוח מסגרות לימוד ומספר תלמידים של החינוך המיוחד