4.1.3 מספר תלמידים בחינוך היסודי לפי שנים בערים הגדולות