4.1.5 לוח תלמידים וכיתות בכיתות ז-יג במערכת החינוך העירונית