4.1.5 לוח תלמידים וכיתות בכיתות ז - יג במערכת החינוך העירונית