4.1.5 תלמידים וכיתות בכיתות ז עד יג במערכת החינוך העירונית