4.1.5 תלמידים וכיתות בכיתות ז - יג במערכת החינוך העירונית