4.1.6 לוח כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית