4.1.6 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית