4.1.7 לוח תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית