4.1.7 תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית