4.1.8 כיתות בחטיבות העליוניות במערכת החינוך העירונית