4.1.9 לוח תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית