4.1.9 לוח תלמידים בחטיבות העליוניות במערכת החינוך העירונית