4.1.9 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית