4.2.0 תלמידים בכיתות ח' עד י"ב במערכת החינוך העירונית