4.2.1 לוח אחוז התלמידים בכיתות ט'-יב' במערכת החינוך העירונית של אותו מחזור לעומת כיתה ח'