4.2.1 אחוז התלמידים בכיתות ט'- יב* במערכת החינוך העירונית של אותו מחזור לעומת כיתה ח'