4.2.2 לוח מספר תלמידים בחינוך העל היסודי לפי שנים בערים הגדולות