4.2.2 מספר תלמידים בחינוך העל יסודי לפי שנים בערים הגדולות