4.2.3 לוח זכאים לתעודת בגרות תלמידי י"ב בראשון לציון