4.2.4 לוח לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות תלמידי כיתות י"ב הלומדים בערים הגדולות