4.2.4 לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות, תלמידי כיתות י"ב הלומדים בערים הגדולות, תשע"ד 2014